Xí nghiệp An Thịnh - Công ty cổ phần Việt An
Tổng quan doanh nghiệp

DL 359

An Thinh Factory - Anvifish joint stock company (ANVIFISH Co)

076.3932258

An Giang

Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

ANVIFISH Co

National road 91, Thanh An hamlet, My Thoi ward, Long Xuyen city, An Giang province

076.3932554

anvifish@vnn.vn

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO