Công ty TNHH tập đoàn quốc tế RunLong (Việt Nam)
Tổng quan doanh nghiệp

TS 777

RUNLONG INTERNATIONAL GROUP (VIETNAM) Co., Ltd

0710. 3918266

Cần Thơ

Số 2, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ0710. 3918267

runlongvn@gmail.com

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO