Công ty TNHH chế biến thuỷ sản Minh Phú - Hậu Giang
Tổng quan doanh nghiệp

DL 734

Minh Phu - Hau Giang Seafood Processing Corporation (Minh Phu - Hau Giang Seafood Corp)

0711 2228788

Hậu Giang

Đường số 3A, khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Minh Phu - Hau Giang Seafood Corp


0711 2229399

minhphu@minhphu.com.vn

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO