Công ty cổ phần thuỷ sản Nam Sông Hậu
Tổng quan doanh nghiệp

DL 753

Goldenquality Seafood Corporation


Hậu Giang

Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

GOLDENQUALITYinfi@goldenseafood

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO