Chi nhánh Công ty Cổ phần thuỷ sản số 4 - Đồng Tâm
Tổng quan doanh nghiệp

DL 516

Seafood oint Stock Company No. 4 branch

067. 3541900

Đồng Tháp

Cụm Công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp


Binh Thanh industrial zone, Thanh Binh district, Dong Thap province

067. 3541902

dotaseafood@dongtam.com.vn

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO