Xí nghiệp chế biến thủy sản XK Bạc Liêu - Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải
Tổng quan doanh nghiệp

DL 78

SEAPRODEX MINH HAI

(0781).821956

Bạc Liêu

Km 2184, quốc lộ 1A, Trà Kha, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

SEAPRODEX MINH HAI

Km 2184, national road IA, ward 8, Bac Lieu town, Bac Lieu province


girimex_blu @hvm.vnn.vn

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO