Xí nghiệp chế biến thủy sản Làng Trầm
Tổng quan doanh nghiệp

DL 713

Lang Tram Seafoods

0781.3780149

Bạc Liêu

Km 2231, Quốc lộ 1A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Lang Tram Seafoods

Km 2231, National road 1A, Tan Phong Vilalage, Gia Rach County, Bac Lieu province

0781.3825998


Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO