Xí nghiệp 4 - Công ty Chế biến thủy sản và XNK Cà Mau
Tổng quan doanh nghiệp

DL 178

Factory 4 - CAMIMEX

(0780).837499

Cà Mau

333 Cao Thắng, khóm 2, phường 8, tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Factory 4 - CAMIMEX

333 Cao Thang, Precinct 8, Ca Mau city, Ca Mau province.

(0780).832297


Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO