Nhà máy chế biến chả cá Sông Đốc - Xí nghiệp Dịch vụ Thuỷ sản Sông Đốc - Công ty Khai thác và dịch vụ thuỷ sản Cà Mau
Tổng quan doanh nghiệp

DL 295

Camau Seaproducts Exploitation and Service Corporation (S.E.S)

(0780).898716

Cà Mau

Khu vực 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Nguyễn Văn Thời, tỉnh Cà Mau

S.E.S

Area 4, Song Doc town, Tran Van Thoi district, Ca Mau province

(0780).830298


Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO