Công ty Cổ phần chế biến Thủy sản xuất khẩu Âu Vững
Tổng quan doanh nghiệp

DL 446

Au Vung seafood processing and exporting joint stock company (Au Vung Co.)

0781 3506001

Bạc Liêu

99 Ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Au Vung Co

99 Xom Moi hamlet, Tan Thanh commune, Gia Rai district, Bac Lieu province

0781 3846676


Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO