Xí nghiệp chế biến thủy sản Trọng Nhân, Công ty TNHH TS Trọng Nhân
Tổng quan doanh nghiệp

DL 54

Trong nhan seafood

0723525854

Long An

31, Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thị xã Tân An, tỉnh Long An

TRONG NHAN

31 Nguyen Thi Bay street, ward 6, Tan An town, Long An province

0723525853

lafimexco@hcm.vnn.vn

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO