Công ty TNHH một thành viên chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang
Tổng quan doanh nghiệp

DL 511

Van Duc Tien Giang Food Export company

073 3619072

Tiền Giang

Ấp Đông Hòa, xã Song thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang


Dong Hoa communce, Song Thuan Village, Chau Thanh district, Tien Giang province

073 3834133

tuyetnga@vanduc.com.vn; thanhchau@vanductg.com.vn

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO