Công ty TNHH BADAVINA
Tổng quan doanh nghiệp

DL 299

Badavina Co., Ltd

073 3853777

Tiền Giang

Lô 52, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Badavina Co., Ltd

Lot 52, My Tho industrial zone, Chau Thanh district, Tien Giang province

073 3853699


Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO