Công ty cổ phần Sàn phẩm Sức khỏe đờn sống mới
Tổng quan doanh nghiệp

TS 718

New Life Health Products Joint stock company (New life)

0650 3719200 - 3719201

Bình Dương

Ấp Bình Giao,xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

NEW LIFE

Binh Giao Hamlet, Thuan Giao commune, Thuan An dist., Binh Duong province, Viet Nam

0650 3719204

infodesk@fishoinl.com

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO