Công ty TNHH Một thành viên - Vận tải Quang Vinh
Tổng quan doanh nghiệp

DL 605

Quang Vinh Tradinh - Transportation one member co.,Ltd

058 3727575

Khánh Hòa

Lô 47, Tổ 5, Vĩnh Thành, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa058 3727632

thuy@quangvinhseafoods.vn

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO