Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Yên - Nhà máy chế biến Thủy sản Phú Yên
Tổng quan doanh nghiệp

DL 198

PHU YEN SEAFOODS CO.,LTD

0573548828

Phú Yên

Lô A9-A11 KCN Hòa Hiệp - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên

PHU YEN SEAFOODS CO.,LTD


0573548838

phuyenseafoodltd@vnn.vn

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO