Công ty TNHH Kinh doanh và Chế biến Thủy sản Tae San - Phân xưởng đông lạnh
Tổng quan doanh nghiệp

DL 606

TAE SAN AQUA - PRODUCTS P&T CO., LTD FACTORY TWO

0573 548 166

An Giang

Lô 6B Khu công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên0573 548 168

huetaesan@yhoo.com.vn

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO