Công ty TNHH Hải Vương
Tổng quan doanh nghiệp

DL 318

Hai Vuong Company Limited (HAVUCO)

(058).3743333

Khánh Hòa

Lô B, đường số 1, Khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

HAVUCO

Lot B, road No.1, Suoi Dau industrial zone, Cam Lam district, Khanh Hoa province

(058).3743336

nam@haivuong.com

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO