Xí nghiệp chế biến thủy sản Thuận Phước - Công ty kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng
Tổng quan doanh nghiệp

DL 172

Da Nang processing Import - Export Trading Company

(05113).3824315

Đà Nẵng

12b/6 Đức Lợi, Thuận Phước, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng(05113).3821825

Procimex@dng.vnn.vn

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO