Xí nghiệp đông lạnh F32 - Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
Tổng quan doanh nghiệp

DL 32

Frozen Seafood Factory No 32 - Thuan Phuoc Seafoods and Trading Corporation

05113 920920

Đà Nẵng

Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

THUAN PHUOC CORPORATION


05113 923308

thuanphuoc@dng.vnn.vn

Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO