Chi nhánh công ty Chế biến Thuỷ sản xuất khẩu Hải Phòng - Nhà máy chế biến thủy sản F42
Tổng quan doanh nghiệp

DL 42

Hai Phong Export Seaproducts processing Company - SPC

0313 837384

Hải Phòng

101 Ngô Quyền, quận Ngo Quyền, thành phố Hải Phòng0313 768439


Các doanh nghiệp khác:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO