Đăng nhập vào hệ thống

Để truy cập vào Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp thủy sản, trước hết bạn phải đăng nhập.

Thông tin về tài khoản
Tên đăng nhập có phân biệt chữ hoa chữ thường. Nên chú ý phím caps lock.
Mật khẩu có phân biệt chữ hoa chữ thường (chú ý phím caps lock)

Để đảm bảo an toàn thông tin, hãy đăng xuất hoặc đóng cửa sổ trình duyệt sau khi kết thúc công việc.

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO