BÁO CÁO (20/08/2010)

Hệ thống cho phép người dùng dễ dàng tổng hợp các thông tin về doanh nghiệp thủy sản, tổng hợp các thị trường được phép xuất khẩu, bị đình chỉ xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó giúp cơ quan quản lý cũng như độc giả quan tâm có thể có cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động của các doanh nghiệp Thủy sản Việt Nam.

BÁO CÁO

Mẫu báo cáo minh họa

Cho phép kết xuất các báo cáo về danh sách các doanh nghiệp được phép xuất khẩu đi các thị trường của từng doanh nghiệp

Cho phép kết xuất thông tin lịch sử về an toàn thực phẩm của từng doanh nghiệp

Cho phép kết xuất các báo cáo thống kê danh sách các doanh nghiệp sản xuất theo từng mặt hàng; thống kê hoạt động kiểm tra điều kiện sản xuất theo từng tháng, quý, năm; thống kê số lô hàng bị cảnh báo theo từng thị trường, từng chỉ tiêu

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO