Hướng dẫn sử dụng phần mềm (22/11/2010)

Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp thủy sản cho phép các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân được phép tra cứu, khai thác thông tin doanh nghiệp thủy sản do Cục quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản quản lý (NAFIQAD). Để khai thác, tra cứu thông tin thuận tiện, cần tham khảo các hướng dần sau:

 Tài khoản sử dụng hệ thống (sử dụng trong thời gian vận hành thử nghiệm)

Các anh chị Trung tâm vùng, cơ quan Nam Bộ, Trung Bộ sử dụng tài khoản sau để đăng nhập, kiểm tra và góp ý cho phần mềm:

Tên đăng nhập: admin

Mật khẩu: admin

Đây là tài khoản có quyền cao nhất, sau này sẽ do Phòng CL1 sử dụng, còn các Trung tâm vùng, Cơ quan miền sau này sẽ được cấp tài khoản để cập nhật, duyệt thông tin về lịch sử điều kiện sản xuất của DN và xem, tra cứu tất cả thông tin trên hệ thống.

Dưới đây là một số hướng dẫn cách khai thác, tìm kiếm thông tin doanh nghiệp: 

1. Duyệt, tìm kiếm doanh nghiệp theo danh sách

Hệ thống có chức năng liệt kê tất cả các doanh nghiệp đang được NAFIQAD quản lý, người khai thác có thể duyệt theo danh sách để tìm doanh nghiệp cần tìm

111.gif

2. Tra cứu doanh nghiệp

Bạn có thể sử dụng chức năng Tra cứu hồ sơ doanh nghiệp để tìm doanh nghiệp mong muốn. Hệ thống cung cấp hai chức năng chính là tìm kiếm cơ bản và tìm kiếm nâng cao.

Tìm kiếm cơ bản cho phép bạn tìm kiếm toàn văn theo Mã doanh nghiệp (DN code) và Tên doanh nghiệp

Tìm kiếm nâng cao cho phép bạn tìm kiếm kết hợp các từ khóa theo nhiều tiêu chí khác nhau

 

3. Xem báo cáo tổng hợp

Bạn có thể sử dụng chức năng báo cáo để xem các báo cáo cần thiết

 

 

 

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO