Giới thiệu về phần mềm (26/11/2010)

Mục đích của việc xây dựng “Phần mềm Giám sát và Đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản” (Web-QLDNTS) nhằm đáp ứng các mục tiêu chính sau:

Giúp Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) thuận lợi hơn trong việc quản lý thông tin về điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP các cơ sở chế biến và các thị trường xuất khẩu;

Giúp NAFIQAD dễ dàng, nhanh chóng tra cứu, kết xuất số liệu, báo cáo phục vụ cho công tác quản lý và dễ dàng chia sẻ thông tin doanh nghiệp (về an toàn thực phẩm) với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

  

Phần mềm quản lý thống nhất 3 nhóm thông tin sau của từng doanh nghiệp:

        - Thông tin về lịch sử điều kiện sản xuất của doanh nghiệp.

         - Thông tin về danh sách các thị trường mà doanh nghiệp được phép xuất khẩu.

         - Thông tin về các lô hàng bị cảnh báo của doanh nghiệp.

 

Thời gian thực hiện Xây dựng và phát triển phần mềm Quản lý Doanh nghiệp Thủy sản:

         - Thời gian bắt đầu: 26/4/2010

         - Thời gian kết thúc: 30/11/2010

 

Tài liệu liên quan tới phần mềm:

          - Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm. 

 

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Phát triển bới: NEVICO